Tlefoon: (055) 555 55 55

Fax: (055) 555 55 55

E-mail: ieand@example.com

Ons adres:

Wie kunnen er lid worden !

U kunt zich met uw partner bij onze vereniging aanmelden. Bent u alleen dan kunt u zich ook aanmelden. Er zal dan getracht worden samen met u een bridgepartner te vinden. Wilt u met een partner bridgen, maar u kunt een aantal avonden niet vanwege bv. uw werk, geen probleem, u kunt met een derde persoon als drietal aan de clubcompetitie deelnemen.

Informatie

Bestuur

Voorzitter,                             Ad Reijrink                                     06-53911893

Secretaris,                            Nicolette Pouw                              013-5146125

Penningmeester,                 Ria Reijrink-van Strijdhoven         06-15165507

Bestuurslid,                          Hettie van Gaal                             06-504474413

Bestuurslid,                          Mien van Dijck                               013-5041598

E-mail: bcdiessen@gmail.com

     IBAN rekeningnummer NL27RABO 0111  3320  95  t.n.v. Bridgeclub   Diessen

 

 

 

 

Bridgeclub Diessen